RZB Festival Hall


Метал халоген

RZB Festival Hall
RZB Festival Hall
RZB Festival Hall

За повече информация посетете сайта

код св. източник клас защита
921383 220V  150W  HIT-C-OF IP 20