ARCLUCE Emphasis


Аплик: Метал халоген, Асиметричен, up/down, Алуминиев корпус

Arcluce Emphasis
Arcluce Emphasis
Arcluce Emphasis

За повече информацич посетете сайта

код св. източник клас защита
7844 220V  70W  Rx7s IP 65