PUK Rasoterra Maxi


Прожектор: Метал халоген, за монтаж в настилка

PUK Rasoterra Maxi
PUK Rasoterra Maxi
PUK Rasoterra Maxi

За повече информация посетете сайта

код св. източник клас защита
Rasoterra maxi 230V  35W  G12 IP 67