MK DRAPE LITE 600


Светлинна завеса

MK DRAPE LITE 600
MK DRAPE LITE 600
MK DRAPE LITE 600

За повече информация посетете сайта

код св. източник клас защита
018-092
220-240 V, 30 W, LED: 600бр. IP 44
018-093
220-240 V, 30 W, LED: 600бр. IP 44
018-158
220-240 V, 30 W, LED: 600бр. IP 44
018-246
220-240 V, 30 W, LED: 600бр. IP 44
018-285
220-240 V, 30 W, LED: 600бр. IP 44
018-284
220-240 V, 30 W, LED: 600бр. IP 44