MK MESH LITE 648


Светлинна мрежа

MK MESH LITE 648
MK MESH LITE 648
MK MESH LITE 648

За повече информация посетете сайта

код св. източник клас защита
012-021 
220-240 V, 230 W, 648бр. IP 44
012-022 
220-240 V, 230 W, 648бр. IP 44