ОП •Инвестиционна политика• - Община Варна
Реалис Констрaкшън
Община Асеновград
Културен център •Двореца•
Проект •Красива България•
Дирекция •Култура и духовно развитие• - Община Варна
Регионален исторически музей - гр. Варна
Община Попово
Община Сопот
Парк - музей •Владислав Варненчик•
Албена 2000
Кметство Аспарухово