TUV ISO9001
TUV ISO 14001
първа група чл 137
първа група II-V категория
трета група I-III категория
Камара на строителите в България
RZB ILPC 2013 S.Shults
RZB ILPC 2013 R.Kanchev
Политика по околна среда
Политика по здраве и безопасност
Политика-по-качеството